Formål

Bøgesø-Flintemose Vandværk er et andelsselskab stiftet i 1964.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til en hver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for værkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Hvor

Flintemosevej 30A, 4700 Næstved