Formål

Bøgesø-Flintemose Vandværk er et andelsselskab stiftet i 1964.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til en hver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for værkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Hvor

Flintemosevej 30A, 4700 Næstved
 
 Værket på Flintemosevej

Fællesregulativ for almene vandværker

Fællesregulativet er gældende for alle de almene vandværker i Næstved Kommune. Regulativet er senest revideret den 18. februar 2020, og efterfølgende godkendt i Teknisk Udvalg. 
Du finder regulativet via dette link: Fællesregulativ
Henrik Bentzen